Beranda » Not Angka Pianika Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Not Angka Pianika Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

3  4 5 3` 3` 2` 2` 1` 5 5 5 6 5 4 3 2
In do ne sia ta nah a . ir ku ta
nah tum pah da rah ku
2 3 .4 2` 2` 1` 1` 7 6 5 5 7 6 5 4 3
di .sa na lah a . ku ber di ri
ja ,di .pan du i bu ku
3  4 5 3` 3` 2` 2` 1` 5 5 5 6 . 5 1` 2` 7 6
In do ne sia ..ke bang sa an ku
Bang sa dan ta nah a ir ku
6 6 ..4` .4` 3` .2` .5` 1` 7 .6
..5 4` 3` . 2` .1`
Ma ri lah ki .ta ber se ru In
do ne sia ber sa tu
5 . 5 6 4` 4` 4` 4` .4`
3` 1` 1` .1`
Hi dup lah .ta nah ku hi dup
lah ne gri ku
7 1` 2` 5` 5` . 5` 4` .4`
3` 1`
Bang sa ku rak yat ku se mu a
nya
5 5 6 . 4` 4` .. 4` 4` 4`
3` 1` 1` . 1`
Ba ngun lah ji wa nya Ba ngun
lah ba dan nya
7 1` 2` 5` . 5` 3` .2` 1`
Un tuk In do ne sia ra ya
Reff :
1` .1` 4` .6` 6` 6` .6` 6` 5`
.3` 3` 3`
In do ne sia ra ya mer de ka mer de ka
5` 5` 4` 2` .2` .2` . 5` 4` ..
3` 1`
Ta nah ku ne gri ku yang ku
cin ta
1` .1` 4` .6` 6` 6` . 6` 6` 5` .
3` 3` 3`
In do ne sia ra ya mer de ka
mer de ka
5` 5` 5` 4` 3` 2` 3` .2` 1`
Hi dup lah In do ne sia ra ya